chevron_left

Systémy SATEL

Škála produktov firmy SATEL zahŕňa predovšetkým zabezpečovacie ústredne, sirény, detektory, PCO, bezdrôtové ovládače a napájacie zdroje. Softvér a hardvér sú založené na moderných technologických riešeniach vytvorených vysoko kvalifikovaným tímom inžinierov z vývojového a skúšobného oddelenia. Stále investície do nových technológií zabezpečili firme SATEL vedúcu pozíciu na trhu. Práve preto sa aj naša spoločnosť rozhodla poskytovať montáž systémov od výrobcu SATEL. Firma SATEL počas svojej činnosti získala viacnásobné ocenenia, ktoré boli uznaním kvality a funkcií zariadení a práce celého tímu v oblasti technických riešení ochrany majetku.

ZLATÁ MEDIALA MTP

Toto ocenenie udeľuje porota zložená zo špecialistov v daných oblastiach. Ocenenie získavajú produkty zodpovedajúce prísnym kritériám, v najvyššej kvalite, vyznačujúce sa inovatívnym prístupom k daným riešeniam a najvyššou kvalitou technologických postupov. Zlatá medaila MTP je teda potvrdením dokonalosti produktu a zárukou pri jeho uvedení na trh. Medaile sú udeľované najlepším exponátom výstavy spomedzi stoviek vystavovaných exponátov prihlásených do konkurzu na ocenenie.