chevron_left

Systémy BOSCH

Z portfólia produktom elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) od spoločnosti BOSCH sa zameriavame hlavne na radu FPA-1200. Je to predovšetkým kvôli tomu, že ústredne FPA-1200 sú určené pre malé a stredne veľké objekty. Ústredňa EPS FPA-1200 používa známu zbernicovú technológiu LSN. Bežne systém pozostáva z riadiacej jednotky, napájacieho zdroja a rôznych prídavných modulov podľa špecifických požiadaviek na (EPS).

Špecifické požiadavky na (EPS):

– Koľko je treba kruhových vedení?
Ústredňa FPA-1200 môže mať maximálne dve kruhové vedenia. S maximálnym počtom zariadení na jednom vedení v počte 127. (v prípade dvoch vedení 254 zariadení)

– Čo všetko bude ústredňa (EPS) ovládať?
Podľa špecifických požiadaviek môže ovládať rôzne iné zariadenia napr. vzduchotechniku, evakuačný rozhlas, automatické hasiace systémy atď.

– Na aké zariadenia ma dohliadať ústredňa (EPS)?
Môžu to byť rôzne poruchové stavy zo zariadení ako: Evakuačný rozhlas, sprinklerové hasiace zariadenia, klapiek na vzduchotechnike atď.