chevron_left

Štrukturovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je primárnym prvkom infraštruktúry lokálnych počítačových sieti – LAN, rôznych zabezpečovacích systémov, kamerových systémov atď., potrebný pre všetky novodobé priemyselné stavby, banky, školy, obchodné centrá, administratívne budovy, rodinné a bytové domy atď. Návrh a realizácia štruktúry siete spočíva v analýze potrieb zákazníka a následného návrhu štruktúry celej siete. Potom je prevedená fyzická inštalácia základnej kabeláže, premeranie fyzickej vrstvy a následná inštalácia a konfigurácia sieťových prvkov. Štruktúrovaný systém môže byť na báze optických vlákien alebo metalických káblov.

Metalická kabeláž alebo optické vlákno?

Jednoznačným trendom pre budúcnosť štruktúrovanej kabeláže je nahradenie metalických káblov optickými vláknami. Už dnes je optické vlákno primárnou voľbou všade tam, kde by metalickú kabeláž mohlo ovplyvniť magnetické pole, prípadne tam, kde parametre a vlastnosti metalickej kabeláže z iných dôvodov nevyhovujú. Optické vlákno je jednoznačne vhodnejšie pre preklenutie veľkých vzdialeností alebo prepojenie viacerých budov. Bežní používatelia však stále nevyužijú všetky možnosti (najmä rýchlosť dátového prenosu), ktoré optická kabeláž ponúka, preto možno zvlášť u menších projektov stále s úspechom použiť metalickú kabeláž.