chevron_left

Perimetrické systémy

Naša spoločnosť sa ako jedna z mála zaoberá návrhom, montážou a servisom perimetrických systémov renomovaných výrobcov. Zameriavame sa hlavne na systémy TORSUS a PERIDECT.
Perimetrický zabezpečovací systém slúži k obvodovej ochrane objektov strážením plotov atď. Tieto systémy chránia objekt alebo areál už na jeho obvode. Dané systémy sú schopné na základe vonkajších mikrovlnných detektorov a bariér, mikrofónových zemných káblov alebo bezdrôtových akceleračných detektorov pracujúcich na princípe rádiofrekvenčnej identifikácií (RFID), zachytiť narušiteľov ešte pred vniknutím do stráženého priestoru.

Týmto poskytujú bezpečnostným zložkám väčší časový interval k prevedeniu zásahu. Princípov a možnosti nasadenia perimetrickej ochrany je viac a vhodnosť ich použitia vždy posudzujeme v závislosti na konkrétnych podmienkach a teréne areálu. Najčastejšie sa detektory perimetrickej ochrany uplatňujú v objektoch s väčším rizikom a následnými veľkými škodami na majetku a zdravý osôb. Medzi tieto objekty určite patrí letisko, väznica, jadrové elektrárne, vojenské priestory a iné objekty vysokej dôležitosti. Hlavným rozdielom od iných tipov ochrán je predovšetkým to, že jednotlivé detektory a detekčné systémy musia byť odolné voči vonkajšiemu prostrediu. Práve preto sú pre tieto aplikácie vyrábane špeciálne detektory a z dôvodu vysokej ceny ich nie je vhodne použiť v inom type ochrany. Pri perimetrickej ochrane sa snažíme čo najviac minimalizovať falošné poplachy a skvalitniť možnosti detekcie.