chevron_left

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerový systém – CCTV (Closed Circuit Television) = uzavretý televízny okruh. Tento systém tvorí dôležitú súčasť ochrany objektov a môže tiež zabezpečovať sledovanie pohybu osôb, vozidiel, prípadne rôznych technologických dejov. Kamerový systém slúži na monitorovanie vonkajších priestorov i miest vo vnútri budov, jednoducho všade tam, kde je nutné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie no predovšetkým vyhodnocovanie udalosti či už v reálnom čase, alebo z archivácie.
Tiež sa môžete stretnúť s pojmom priemyselné kamery (alebo aj priemyselná televízia), čo vyjadruje prevažne pôvodné využitie CCTV kamier pre priemyselné aplikácie. Postupom času sa tento systém začal využívať v zdravotníctve, školstve, na sledovanie dopravy a k mnohým ďalším sledovaniam. Uplatnenie našli pri zabezpečení rôznych objektov a tak sa môžeme stretnúť aj s pojmami ako bezpečnostné kamery alebo zabezpečovacie kamery.

IP kamery

Sú kamery, ktoré na prenos obrazu využívajú internetový protokol. Z histórie prvá centralizovaná IP kamera, ktorá bola na trhu predstavená v roku 1996 bola od spoločnosti AXIS. Aj dnešné IP kamery a produkty od spoločnosti AXIS patria k tým vyhľadávaným na trhu. Je veľa popredných značiek na trhu s IP kamerami napr. Mobotix, Axis, Panasonic, Sony, Avigilon, Dahua, Aver atď. Hlavný rozdiel medzi IP kamerou a inou technológiou prenosu obrazu ako napr. analógové, HD-CVI, HD-SDI, HD-TVI je v tom, že zatiaľ jedine IP-kamery majú viac ako 5Mpx. Pri technológií ako HD-CVI, HD-SDI a HD-TVI je to do 2Mpx. Na druhej strane treba spomenúť, že pri IP-kamerách vzniká oneskorenie prenosu obrazu, ktoré je spôsobené sieťou.

HD-SDI

HD-SDI („High Definition Serial Digital Interface“) je technológia, ktorá bola až donedávna využívaná výlučne v štúdiovej televíznej technike. Čo sa týka prenosu HD-SDI signálu tak nekomprimovaný digitálny HD-SDI signál z kamier sa prenáša po koaxiálnom kábli 75Ohm,RG-59, RG-6 alebo HD-SDI koaxiálnom kábli pre pripojenie sa používajú štandardné BNC konektory. V tom spočíva veľká výhoda HD-SDI technológie – po upgrade starého analógového kamerového systému je možné použiť existujúcu koaxiálnu kabeláž. Tým, že sa prenáša nekomprimovaný signál po koaxiálnom kábli, nedochádza k žiadnym oneskoreniam, obraz sa nezasekáva, nekostičkuje atď.. Prenos signálu je nezávislý na priepustnosti siete, nedochádza ku kolíziám s inými zariadeniami v sieti atď.. Dĺžka prenosovej trasy sa pohybuje od 100m do 300m v závislosti na použitom kábli. Na preklenutie veľkých vzdialeností je potom možné využiť prenos po optickom vlákne pomocou špeciálnych prevodníkov.

HD-CVI

HDCVI (High Definition Composite Video Interface) je priemyselný prielom v kamerových systémoch, ktorý ponúka HD kvalitu obrazu prenášanú pomocou existujúcich koaxiálnych rozvodov určených pre analógové systémy alebo aj cez sieťový kábel FTP/UTP. HDCVI ide v stopách svojho predchodcu HD-SDI, ale jeho prvotne dobrý nápad uľahčiť prácu a zefektívniť kvalitu monitoringu, posúva o míľové kroky vpred. Ak sa budeme baviť o hlavných výhodách technológie HDCVI, musíme spomenúť niekoľkonásobné posunutie vzdialeností dátových trás. Medzi ďalšie výhody tohto systému je obojsmerná komunikácia medzi kamerou a DVR, možnosť používania PTZ kamier ovládaných len cez inštalovaný koaxiálny kábel a hlavne možnosť inštalovať kamery na koaxiálny kábel dlhý až 500m.

HD-TVI

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) je vysoko účinný, diaľkový prenos v reálnom čase skrz všeobecný koaxiálny kábel a cez sieťový kábel HD videa. Najväčšou výhodou technológie HD-TVI od predošlých je tá, že na záznamové zariadenie DVR je možne pripojiť akýkoľvek druh kamier. Veľká výhoda je to hlavne v prípadoch, keď sa nejedná o novú montáž, ale o rozšírenie už existujúceho systému. Napr. v objekte je starší kamerový systém so štyrmi analógovými kamerami (čo bolo v dobe keď sa systém navrhol dostačujúce). Po niekoľkých rokoch sa rozhodlo, že je potrebné systém rozšíriť o lepšie kamery s väčším rozlíšením (IP, HD-SDI, HD-CVI, HD-TVI).
Riešenie napr.: Záznamové zariadenie HD-TVI, kde nie je potrebné na starých kamerách nič meniť (budú funkčne aj na novom záznamovom zariadení a doplnenie nových kamier).

Naša spoločnosť sa zaoberá návrhom a riešeniam špeciálnych kamerových aplikácií:

  • rozpoznávanie evidenčných čísel
  • STK stanice