chevron_left

Evakuačný rozhlas

Systémy BOSCH- Plena Voice Alarm

Evakuačný rozhlas sa najčastejšie vyskytuje v objektoch spolu s elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS). Najdôležitejšia úloha evakuačného rozhlasu je včasné informovanie osôb nachádzajúcich sa v objekte o tom, že sa niečo deje a, že majú opustiť priestor, v ktorom sa nachádzajú z hľadiska ochrany života a zdravia.

Vo väčšine prípadov je ústredňa (EPS) priamo prepojená s riadiacou jednotkou evakuačného rozhlasu. V prípade Plena Voice Alarm je srdcom celého systému riadiaca jednotka LBB1990 /00. Ta riadi všetky ďalšie prvky evakuačného systému ako sú: smerovače, zosilňovače, hlásateľské stanice, jednotlivé reproduktory a dosky dohľadu na reproduktorových slučkách. Sú rôzne vyhotovenia reproduktorov. V kancelárskych priestoroch, hoteloch a v obchodných domoch, sa najčastejšie vyskytujú stropné kruhové reproduktory. Vo výrobných priestoroch a v halách, sa najčastejšie vyskytujú závesné reproduktory. Vo vonkajších priestoroch alebo vo veľmi hlučných priestoroch a parkoviskách, to môžu byť aj tlakové reproduktory.