chevron_left

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) je podľa normy STN EN 50131-1 poplachový systém pre detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do strážených objektov. Nedokáže zabrániť vstupu neoprávnenej osoby do objektu, ale spoľahlivo informuje o jeho narušení. Ich správne navrhnutie, konštrukcia a programové vybavenie je veľmi dôležité z hľadiska funkčnosti a úrovne zabezpečenia. Neprofesionálne prevedená montáž môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť systému, ako aj neakceptovanie zabezpečovacieho systému poisťovňou, ale môže byť aj zdrojom neustálych problémov. Naša spoločnosť je vlastníkom licencie na prevádzku technickej služby. Naši pracovníci sú kvalifikovaný odborníci s dlhoročnou praxou v oblasti elektrických zabezpečovacích systémov. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby od konzultácií, vyhotovenia projektu, montáže, programovania a servisu zariadení (EZS).